Kontakt

TLM Group, s.r.o.

Adresa:

Zadunajská cesta 6/A
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Telefón:

IČO:

44 678 878

IČ DPH:

SK2022787734

Bankové spojenie:

IBAN: SK29 0900 0000 0050 7420 1692
SWIFT: GIBASKBX