TLM-Construct

Predmet činnosti

 • Pozemné stavby
  • Priemyselné haly
  • Logistické centrá
  • Bytové domy
  • Administratívne budovy
  • Obchodné centrá
 • Inžinierske stavby
  • Cestné stavby
  • Vodné diela a vodohospodárske stavby
  • Ekologické stavby
 • Osobná a nákladná cestná doprava
 • Služby stavebnej mechanizácie